Početna Nagradni natječaj

Nagradni natječaj - Eurosong 2024.

 

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Galleria Internazionale d.o.o., Predavčeva 6, 10000 Zagreb, OIB: 15724166318, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 10/05/2024 u trenutku objave na stranicama, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3.

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora, kao i na Instagram profilu.

Članak 4.

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 2 nagrade (1x Facebook, 1x Instagram), koje se dodjeljuju po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrada je poklon paket koji sadrži pet odabranih proizvoda branda Nutrigold za po 1 osobu:

Kokosovo ulje bez mirisa - Staklenka 1000ml Nutrigold
Chia sjemenke - 1000g Nutrigold
Pirovi krekeri - Natural 100g Nutrigold
Badem 500g - Nutrigold
Kombucha Šumsko voće - Organska 330ml Nutrigold

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook i Instagram, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook i/ili Instagram stranicu Organizatora Tvornica Zdrave Hrane i napraviti sljedeće:

1. Zapratiti stranicu ''Tvornica Zdrave Hrane''
2. U komentar napisati svog favorita
3. Označiti osobe s kojima gledaš finale

U obzir će se uzeti svi sudionici koji ispune sva tri uvjeta do subote 11/05/2024 u 23:59h

Članak 7.

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
• Sudionike koji se koriste lažnim profilima;
• Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

Članak 8.

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom putem aplikacije za nasumični odabir dobitnika.

Članak 9.

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom, putem Facebook messengera ili poruke na Instagram profilu .

Članak 10.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12.

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno u ponedjeljak 13/05/2024 na službenim Facebook i Instagram stranicama Organizatora Tvornica Zdrave Hrane.

Članak 13.

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14.

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 15.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16.

U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 17.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službenih Facebook i Instagram stranica Organizatora.

Članak 18.

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19.

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom niti Instagramom, a isti ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Galleria Internazionale d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Galleria Internazionale d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web, Facebook i Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 20.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

 

Zagreb, 10/05/2024

Organizator
Galleria Internazionale d.o.o.